دوست عزیز چنانچه به پاسخگویی سریع تر نیاز دارید می توانید به پشتیبانی ما در تلگرام پیام بدهید
آیدی پشتیبانی

سرویس ها

📣 - کانال تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
468 📥 ممبر آپلودر کانال [ صـد در صـد واقعی ♨ ] توضیحات 132,000  تومان 10000/1000 فعال
637 💰 - اداجباری هیدن [ اقتصادی ] توضیحات 24,000  تومان 30000/2000 5 ساعت 39 دقیقه فعال
461 🔰 - اداجباری هیدن [ کانال زیر 100K ] توضیحات 30,000  تومان 100000/1000 2 ساعت 2 دقیقه فعال
462 🔰 - اداجباری هیدن [ کانال زیر 200k ] توضیحات 36,000  تومان 100000/1000 8 ساعت 59 دقیقه فعال
519 🔰 - اداجباری هیدن [ کانال زیر 300k ] توضیحات 42,000  تومان 100000/1000 3 ساعت 14 دقیقه فعال
664 🔰 - اداجباری هیدن [ کانال زیر 400k ] توضیحات 48,000  تومان 100000/1000 1 ساعت 48 دقیقه فعال
665 🔰 - اداجباری هیدن [ کانال زیر 500k ] توضیحات 54,000  تومان 100000/1000 1 ساعت 59 دقیقه فعال
465 🔥 - ممبر نیترو کانال [ کیفیت بالا ] توضیحات 36,000  تومان 100000/1000 7 ساعت 5 دقیقه فعال
505 🇫🇷 - فیک اروپا [ ظرفیت 30k ] توضیحات 26,400  تومان 30000/1000 5 ساعت 2 دقیقه فعال
🫂 - گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
246 🪁 - ادلیست گروه [ S3 ] فول کیفیت 💥 توضیحات 60,000  تومان 200000/1000 12 ساعت 27 دقیقه فعال
466 📥 ممبر آپلودر گروه [ صـد در صـد واقعی ⭐️ ] توضیحات 132,000  تومان 10000/1000 فعال
411 🚀 - ممبر نیترو گروه [ کیفیت خوب ] توضیحات 57,600  تومان 200000/1000 2 ساعت 13 دقیقه فعال
410 🪁 - ادلیست گروه [ S1 ] با کیفیت 👏🏽 توضیحات 54,000  تومان 100000/1000 10 دقیقه فعال
128 🪁 - ادلیست گروه [ S4 ] تـــازه نفــس 💪 توضیحات 84,000  تومان 200000/1000 1 ساعت 40 دقیقه فعال
503 ⛄️ - فیک گروه [ ظرفیت بالا ] توضیحات 45,600  تومان 100000/2000 10 دقیقه فعال
257 🫂 انتقال گروه به گروه ایرانی [ کیفیت بالا 🇮🇷 ] توضیحات 192,000  تومان 50000/1000 فعال
👁‍🗨 - بازدید تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
766 👁🗨 بازدید تک پست [ 🇮🇷 ایرانی ] توضیحات 1,100  تومان 15000/300 3 ساعت 5 دقیقه فعال
767 👁🗨 بازدید 100 پست [ 🇮🇷 ایرانی ] توضیحات 7,200  تومان 1000/1000 9 روز 6 ساعت 52 دقیقه فعال
302 👀 بازدید پست آخر [ پست های فورواردی ] توضیحات 600  تومان 200000/100 1 ساعت 28 دقیقه فعال
303 👀 بازدید 5 پست آخر [ پست های فورواردی ] توضیحات 2,800  تومان 200000/100 45 دقیقه فعال
304 👀 بازدید 10 پست آخر [ پست های فورواردی ] توضیحات 5,400  تومان 200000/100 37 دقیقه فعال
305 👀 بازدید 20 پست آخر [ پست های فورواردی ] توضیحات 10,100  تومان 200000/100 34 دقیقه فعال
📊 - آمار تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
702 🚀 • اشتراک گذاری شیر پُست [ استارت آنی ] توضیحات 1,200  تومان 500000/10 57 دقیقه فعال
650 🤖 • استارت ربات پرمیوم ⭐️ [ افزایش رتبه سرچ 🔍 ] توضیحات 276,000  تومان 30000/20 2 روز 1 ساعت 16 دقیقه فعال
502 🤖 • استارت ربات [ استارت آنی ] توضیحات 22,600  تومان 100000/20 9 ساعت 17 دقیقه فعال
☎️ - شماره مجازی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
725 📱 - شماره مجازی تلگرام [ موزامبیک 🇲🇿 ] توضیحات 27,600  تومان 5000/1000 فعال
726 📱 - شماره مجازی تلگرام [ سریلانکا 🇱🇰 ] توضیحات 36,000  تومان 5000/1000 فعال
727 📱 - شماره مجازی تلگرام [ پاپوآ گینه نو 🇵🇬 ] توضیحات 38,400  تومان 5000/1000 فعال
728 📱 - شماره مجازی تلگرام [ افغانستان 🇦🇫 ] توضیحات 33,600  تومان 5000/1000 فعال
729 📱 - شماره مجازی تلگرام [ ایران 🇮🇷 ] توضیحات 32,400  تومان 5000/1000 فعال
730 📱 - شماره مجازی تلگرام [ ترکیه 🇹🇷 ] توضیحات 54,000  تومان 5000/1000 فعال
731 📱 - شماره مجازی تلگرام [ ایتالیا 🇮🇹 ] توضیحات 90,000  تومان 5000/1000 فعال
732 📱 - شماره مجازی تلگرام [ استرالیا 🇦🇺 ] توضیحات 54,000  تومان 5000/1000 فعال
733 📱 - شماره مجازی تلگرام [ آلمان 🇩🇪 ] توضیحات 78,000  تومان 5000/1000 فعال
734 📱 - شماره مجازی تلگرام [ ماکائو 🇲🇴 ] توضیحات 78,000  تومان 5000/1000 فعال
724 ‼ اکانت کشور دلخواه ‼ توضیحات 1,200  تومان 1000/1000 فعال
🎭 - ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
560 ✅ - میکس ری اکشن های مثبت ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 1000000/10 5 ساعت 55 دقیقه فعال
578 💩 - ری اکشن پیفی ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 5000000/10 فعال
611 👎 - ری اکشن دیس لایک ( استارت آنی ) توضیحات 6,700  تومان 100000/10 9 دقیقه فعال
585 👀 - ری اکشن چشم ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 1000000/10 فعال
584 👻 - ری اکشن روح ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 5000000/10 فعال
583 💯 - ری اکشن صد ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 1000000/10 4 دقیقه فعال
582 😭 - ری اکشن گریه ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 5000000/10 34 دقیقه فعال
581 😐 - ری اکشن تاسف ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 5000000/10 35 دقیقه فعال
580 🖕 - ری اکشن انگشت ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 1000000/10 فعال
579 🤮 - ری اکشن حالت تهوع ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 5000000/10 فعال
577 😢 - ری اکشن بغض ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 5000000/10 4 ساعت 25 دقیقه فعال
561 🚫 - میکس ری اکشن های منفی ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 1000000/10 30 دقیقه فعال
576 😍 - ری اکشن عاشق ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 5000000/10 8 دقیقه فعال
575 👌 - ری اکشن عالی ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 5000000/10 5 دقیقه فعال
574 🙏 - ری اکشن خواهش ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 5000000/10 فعال
572 🤩 - ری اکشن جذاب ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 5000000/10 49 دقیقه فعال
571 🎉 - ری اکشن جشن ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 5000000/10 فعال
570 ⚡️ - ری اکشن ساعقه ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 5000000/10 3 ساعت 59 دقیقه فعال
569 😱 - ری اکشن ترس ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 5000000/10 فعال
567 🔥 - ری اکشن آتش ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 5000000/10 30 دقیقه فعال
566 ❤ - ری اکشن قلب ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 5000000/10 1 ساعت 32 دقیقه فعال
612 👍 - ری اکشن لایک ( استارت آنی ) توضیحات 7,500  تومان 5000000/10 5 دقیقه فعال
💎 - تبلیغات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
456 📨 - ارسال به پیوی ( 🇮🇷 گروه های ایرانی 🇮🇷 ) توضیحات 224,400  تومان 50000/1000 فعال
613 📨 - ارسال به پیوی ایرانی🇮🇷 ( استخراج از چت 💬 ) توضیحات 240,000  تومان 50000/1000 فعال
614 📨 - ارسال به پیوی ایرانی🇮🇷 ( بورس و فارکس 🪙 ) توضیحات 308,400  تومان 50000/1000 فعال
615 📨 - ارسال به پیوی ایرانی🇮🇷 ( بورس و فارکس 🪙 ) ( استخراج از چت 💬 ) توضیحات 324,000  تومان 50000/1000 فعال
⭐️ - پرمیوم تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
768 🫶🏾 - حمایت کانال 1 روزه ( Boost ) توضیحات 1,350,000  تومان 10000/10 25 دقیقه فعال
769 🫶🏾 - حمایت کانال 7 روزه ( Boost ) توضیحات 5,400,000  تومان 10000/5 فعال
771 🫶🏾 - حمایت کانال 15 روزه ( Boost ) سرور 2 توضیحات 9,900,000  تومان 10000/5 فعال
772 🫶🏾 - حمایت کانال 30 روزه ( Boost ) سرور 1 توضیحات 17,100,000  تومان 5000/5 فعال
773 🫶🏾 - حمایت کانال 30 روزه ( Boost ) سرور 2 توضیحات 16,848,000  تومان 10000/1 فعال
774 🫶🏾 - حمایت کانال 60 روزه ( Boost ) توضیحات 27,000,000  تومان 1000/5 فعال
775 🫶🏾 - حمایت کانال 90 روزه ( Boost ) توضیحات 36,000,000  تومان 1000/5 فعال
776 🫶🏾 - حمایت کانال 180 روزه ( Boost ) توضیحات 63,000,000  تومان 1000/5 فعال
770 🫶🏾 - حمایت کانال 15 روزه ( Boost ) سرور 1 توضیحات 8,424,000  تومان 10000/1 فعال
498 🌟 - پرمیوم اکانت ( ❸ ماهه ) توضیحات 1,030,800  تومان 1000/1000 فعال
446 🌟 - پرمیوم اکانت ( ❻ ماهه ) توضیحات 1,378,800  تومان 1000/1000 فعال
447 🌟 - پرمیوم اکانت ( ❶ ســـاله ) توضیحات 2,520,000  تومان 1000/1000 فعال
💻 - پنل و ربات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
666 💬 - ربات اسنپــی [ پیامرسان هوشمند ] توضیحات 65,000  تومان 1000/1000 فعال
667 🧏🏻‍♂ - ربات سلف [ منشی هوشمند ] توضیحات 70,000  تومان 1000/1000 فعال
669 📨 - ربات نجوا [ ارسال نجوا در گروه ] توضیحات 170,000  تومان 1000/1000 فعال
671 🎵 - ربات مدیا پلیر [ موزیک در ویس چت ] نصب اشتراکی 💰 توضیحات 415,000  تومان 1000/1000 فعال
672 ☎ - شماره ساز اینتل [ دریافت شماره ] توضیحات 5,500,000  تومان 1000/1000 فعال
673 📝 - رزرو پست واندا [ زمانبندی کن ! ] توضیحات 900,000  تومان 1000/1000 فعال
674 🫂 - زیرمجموعه گیری [ رفرال گیری ] توضیحات 340,000  تومان 1000/1000 فعال
675 🔗 - تایید عضو آپتیک [ تایید خودکار ] توضیحات 200,000  تومان 1000/1000 فعال
🏛 - کانال قدیمی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
437 📆 کانال سال 2015 ❖ سال 1394 توضیحات 624,000  تومان 1000/1000 فعال
438 📆 کانال سال 2016 ❖ سال 1395 توضیحات 264,000  تومان 1000/1000 فعال
439 📆 کانال سال 2017 ❖ سال 1396 توضیحات 168,000  تومان 1000/1000 فعال
440 📆 کانال سال 2018 ❖ سال 1397 توضیحات 132,000  تومان 1000/1000 فعال
441 📆 کانال سال 2019 ❖ سال 1398 توضیحات 120,000  تومان 1000/1000 فعال
442 📆 کانال سال 2020 ❖ سال 1399 توضیحات 90,000  تومان 1000/1000 فعال
443 📆 کانال سال 2021 ❖ سال 1400 توضیحات 72,000  تومان 1000/1000 فعال
📸 - فالوور فیک ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
492 📸 • فالوور فیک ( 30 درصد ایرانی 🇮🇷 ) توضیحات 34,400  تومان 20000/100 2 ساعت 57 دقیقه فعال
663 📸 • فالوور فیک ( %100 ایرانی 🇮🇷 ) توضیحات 82,800  تومان 10000/100 5 ساعت 40 دقیقه فعال
491 📸 • فالوور فیک ( 20 درصد ایرانی 🇮🇷 ) توضیحات 34,400  تومان 20000/100 1 روز 2 ساعت 52 دقیقه فعال
494 📸 • فالوور فیک ( 50 درصد ایرانی 🇮🇷 ) توضیحات 38,300  تومان 20000/100 2 ساعت 2 دقیقه فعال
495 📸 • فالوور میکس ایرانی 🆕 ( کم ریزش ) توضیحات 37,000  تومان 20000/100 1 ساعت 15 دقیقه فعال
📸 - فالوور فیک خارجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
709 📱 - فالوور اپلیکیشنی [ استارت آنی ] توضیحات 25,200  تومان 250000/10 فعال
711 💰 - فالوور اینستاگرام ارزان [ 8k روزانه ] توضیحات 4,900  تومان 22000/20 فعال
713 ⛵️ - فالوور میکس اسپید [ 100k روزانه ] توضیحات 23,400  تومان 500000/100 20 ساعت 20 دقیقه فعال
714 🌗 - فالوور میکس [ ضمانت دائمی ] 50k روازنه توضیحات 38,700  تومان 5000000/10 9 دقیقه فعال
717 🔮 - فالوور واقعی [ 1 سـال ضمانت ] سرعتی توضیحات 56,100  تومان 5000000/10 10 دقیقه فعال
719 🔆 - فالوور واقعی خارجی [ 5k روزانه ] ریزش‌کم توضیحات 17,700  تومان 500000/10 28 دقیقه فعال
721 🔆 - فالوور واقعی خارجی [ 100k روزانه ] ریزش‌کم توضیحات 53,200  تومان 250000/50 فعال
👁 - بازدید اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
777 🕶 - بازدید استوری واقعی [ سرعتی ] همه استوری ها 😃 توضیحات 7,800  تومان 100000/10 فعال
694 👁 - بازدید ویدیو اینستاگرام [ اقتصادی 💸 ] توضیحات 2,300  تومان 2147483647/100 45 دقیقه فعال
690 👁 - بازدید ویدیو اینستاگرام [ طلایی 🥇 ] توضیحات 14,600  تومان 100000000/100 3 دقیقه فعال
691 👁 - بازدید ویدیو اینستاگرام [ نقره ای 🥈 ] توضیحات 1,500  تومان 500000000/100 10 دقیقه فعال
695 👁 - بازدید ویدیو اینستاگرام [ اکسپلوری 🔎 ] توضیحات 1,500  تومان 10000000/50 8 دقیقه فعال
689 👁 - بازدید ویدیو اینستاگرام [ پر سرعت 🚀 ] توضیحات 2,000  تومان 2147483647/100 38 دقیقه فعال
696 🕶 - بازدید استوری [ ارزان ] همه استوری ها 😃 توضیحات 1,500  تومان 20000/100 1 ساعت 44 دقیقه فعال
697 🕶 - بازدید استوری واقعی [ سرعتی ] تک استوری 😃 توضیحات 6,600  تومان 500000/10 11 دقیقه فعال
698 🕶 - بازدید استوری واقعی [ استارت آنی ] همه استوری ها 😃 توضیحات 10,200  تومان 10000/10 14 دقیقه فعال
759 🎬 - بازدید لایو [ 15 دقیقه ماندگاری ⏳ ] توضیحات 33,400  تومان 10000/50 4 دقیقه فعال
760 🎬 - بازدید لایو [ 30 دقیقه ماندگاری ⏳ ] توضیحات 66,700  تومان 10000/50 فعال
761 🎬 - بازدید لایو [ 60 دقیقه ماندگاری ⏳ ] توضیحات 127,900  تومان 10000/50 فعال
762 🎬 - بازدید لایو [ 90 دقیقه ماندگاری ⏳ ] توضیحات 200,000  تومان 10000/50 فعال
763 🎬 - بازدید لایو [ 120 دقیقه ماندگاری ⏳ ] توضیحات 266,700  تومان 10000/50 فعال
764 🎬 - بازدید لایو [ 180 دقیقه ماندگاری ⏳ ] توضیحات 399,900  تومان 10000/50 فعال
765 🎬 - بازدید لایو [ 240 دقیقه ماندگاری ⏳ ] توضیحات 533,100  تومان 10000/50 فعال
📨 - کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
450 🥳 کامنت تبریک تولد + هدیه 🎁 [ استارت آنی ] توضیحات 23,100  تومان 10000/10 4 ساعت 30 دقیقه فعال
451 🛒 کامنت تعریف از کالا + هدیه 🎁 [ استارت آنی ] توضیحات 23,100  تومان 10000/10 2 ساعت 9 دقیقه فعال
738 🫵 کامنت تعریف از شما + هدیه 🎁 [ استارت آنی ] توضیحات 24,600  تومان 10000/10 1 ساعت 39 دقیقه فعال
739 🗣 کامنت احوال پرسی + هدیه 🎁 [ استارت آنی ] توضیحات 24,600  تومان 10000/10 3 ساعت 49 دقیقه فعال
740 ☹ کامنت ابراز ناراحتی + هدیه 🎁 [ استارت آنی ] توضیحات 84,600  تومان 10000/10 فعال
741 🖤 کامنت عرض تسلیت + هدیه 🎁 [ استارت آنی ] توضیحات 84,600  تومان 10000/10 فعال
742 😂 کامنت های خنده دار + هدیه 🎁 [ استارت آنی ] توضیحات 84,600  تومان 10000/10 34 دقیقه فعال
743 🧑🏻‍🏫 کامنت فلسفی + هدیه 🎁 [ استارت آنی ] توضیحات 84,600  تومان 10000/10 فعال
744 ➕️ کامنت ایموجی مثبت + هدیه 🎁 [ استارت آنی ] توضیحات 25,200  تومان 100000/10 فعال
745 ➖️ کامنت ایموجی منفی + هدیه 🎁 [ استارت آنی ] توضیحات 25,200  تومان 100000/10 فعال
❤ - لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
747 💟 - لایک ایرانی 60 روز ضمانت 🔋 [ استارت آنی ] توضیحات 20,200  تومان 20000/50 8 ساعت 10 دقیقه فعال
748 💟 - لایک ایرانی فقط خانم 🙆🏻‍♀ [ استارت آنی ] توضیحات 54,000  تومان 20000/50 22 دقیقه فعال
749 💟 - لایک ایرانی فقط آقا 🙆🏻‍♂ [ استارت آنی ] توضیحات 63,000  تومان 20000/50 37 دقیقه فعال
750 💟 - لایک ایرانی فول پروفایلدار 💯 [ استارت آنی ] توضیحات 18,800  تومان 20000/50 36 دقیقه فعال
752 ♥️ - لایک میکس واقعی 🎖 [ ضمانت 90 روزه ] توضیحات 2,600  تومان 1000000/10 9 دقیقه فعال
753 ♥️ - لایک میکس واقعی 🎖 [ ضمانت 120 روزه ] توضیحات 2,700  تومان 1000000/10 36 دقیقه فعال
754 ♥️ - لایک میکس واقعی 🎖 [ ضمانت 365 روزه ] توضیحات 2,800  تومان 10000000/10 9 دقیقه فعال
755 ♥️ - لایک میکس اکسپلوری 🔥 [ ضمانت 30 روزه ] توضیحات 9,900  تومان 100000/10 41 دقیقه فعال
751 ♥ - لایک میکس واقعی ارزان 💸 [ ضمانت 30 روزه ] توضیحات 2,300  تومان 1000000/10 21 دقیقه فعال
🌓 - تبلیغات اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
506 🏆 • پاپ آپ اینستاگرام آمار 1m ( جذب اختیاری 🆙 ) توضیحات 480,000  تومان 1000/1000 فعال
📈 - اکسپلور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
685 🕹 • ایمپرشن بازدید پروفایل [ الماسی 💎 ] توضیحات 2,400  تومان 2147483647/100 13 دقیقه فعال
686 👀 • بازدید پروفایل + بازدید ویدئو [ اقتصادی ] توضیحات 1,800  تومان 2147483647/100 33 دقیقه فعال
681 📩 • سیو پست اینستاگرام ارزان [ استارت آنی ] توضیحات 9,700  تومان 8000/10 17 دقیقه فعال
682 🕹 • ایمپرشن ریچ اینستاگرام [ سرعت بالا ] توضیحات 3,900  تومان 200000/10 1 ساعت 19 دقیقه فعال
683 🕹 • ایمپرشن ریچ اینستاگرام [ طلایی 🎖 ] توضیحات 4,500  تومان 300000/10 12 دقیقه فعال
687 🕹 - ریچ و ایمپرشن پست [ سرعتی و باکیفیت ☄ ] توضیحات 4,000  تومان 10000000/10 17 دقیقه فعال
🧰 - تــردز | اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
677 👤 - فالوور تردز [ 356 روز ضمانت🚦] توضیحات 187,500  تومان 50000/50 فعال
536 👤 - فالوور تردز ( با کیفیت 🔥 ) توضیحات 150,900  تومان 20000/100 فعال
537 ⚛ - لایک تـردز ( سرعت بالا 💥 ) توضیحات 218,800  تومان 25000/10 فعال
538 ⚛ - لایک تـردز ( 365 روز ضمانت ریزش 👌 ) توضیحات 330,400  تومان 50000/40 فعال
676 👤 - فالوور تردز [ 30 روز ضمانت🚦] توضیحات 339,300  تومان 50000/10 فعال
📺 - خدمات یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
350 📺 • سابسکرایب اقتصادی [ کیفیت متوسط ] توضیحات 67,800  تومان 50000/100 1 ساعت 53 دقیقه فعال
351 📺 • سابسکرایب یوتیوب طلایی 🎖 [ ضمانت 30 روز ] توضیحات 401,800  تومان 50000/100 فعال
353 📺 • سابسکرایب قفلی [ ریزش صفر ⚠ ] توضیحات 561,000  تومان 15000/50 فعال
359 👀 • بازدید پست یوتیوب [ ارزان ترین 🙃 ] توضیحات 18,600  تومان 100000/500 فعال
362 👀 • بازدید پست یوتیوب [ ارزان 😉 ] توضیحات 26,100  تومان 1000000/500 فعال
🎲 - پیامرسان روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
680 💌 - کامنت روبینو ( متن دلخواه ) واقعی ♨️ توضیحات 18,000  تومان 5000/5 فعال
552 🫂 - فالوور روبیکا ارزان 🤑 ( روبینو ) توضیحات 39,000  تومان 20000/20 13 ساعت 48 دقیقه فعال
553 🫂 - فالوور روبیکا واقعی ⚜ ( روبینو ) توضیحات 41,800  تومان 500000/25 1 ساعت 19 دقیقه فعال
554 👁🗨 - بازدید ویدیو روبینو ( واقعی 🎗 ) توضیحات 3,300  تومان 500000/25 17 دقیقه فعال
555 ♥ - لایک پست روبینو ( اقتصـادی 💵 ) توضیحات 9,000  تومان 20000/10 فعال
556 ♥ - لایک پست روبینو ( واقعی 💢 ) توضیحات 8,400  تومان 500000/25 فعال
557 👤 - ممبر کانال روبیکا ( واقعی 👣 ) توضیحات 85,000  تومان 500000/25 5 ساعت 43 دقیقه فعال
⛵️ - پیامرسان ایتـا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
548 🟠 ممبر کانال ایتا《 استارت آنی 》 توضیحات 171,400  تومان 500000/25 4 ساعت 41 دقیقه فعال
🐧 - خدمات توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
621 🐦 فالوور توییتر واقعی ⛳️ ( ریزش کم ) توضیحات 837,000  تومان 1000000/500 فعال
🎵 - خدمات تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
627 👤- فالوور میکس تیک تاک ( ضمانت 30 روز ) توضیحات 142,900  تومان 750000/100 فعال
628 👤- فالوور میکس تیک تاک ( ضمانت 30 روز ) ( کیفیت بالا 👌 ) توضیحات 200,900  تومان 100000/20 فعال
629 🧡 - لایک تیک تاک ( فوق ارزان 💯 ) توضیحات 86,000  تومان 50000/10 48 دقیقه فعال
632 👁‍🗨 - بازدید ویدئو تیک تاک ( فوق ارزان 🎉 ) توضیحات 1,000  تومان 1000000000/100 5 دقیقه فعال
🌍 - خدمات فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
639 🚹 فالوور پیج فیسبوک ( جبران ریزش 60 روزه ) توضیحات 135,500  تومان 1000000/100 1 ساعت 9 دقیقه فعال
640 🚹 فالوور پیج پروفایل فیسبوک توضیحات 130,600  تومان 1000000/500 فعال
641 🚹 فالوور پیج فیسبوک ( جبران ریزش 30 روزه ) ( سرور 1 ) توضیحات 125,800  تومان 500000/500 فعال
642 🚹 فالوور پیج فیسبوک ( جبران ریزش 30 روزه ) ( سرور 2 ) توضیحات 130,600  تومان 1000000/500 فعال
645 💙 لایک پست فیسبوک ( کیفیت خوب ) 👌 توضیحات 55,800  تومان 50000/100 3 ساعت 40 دقیقه فعال
646 💙 لایک پست فیسبوک ( پرسرعت 🚀 ) توضیحات 35,400  تومان 3000/100 فعال
648 💙 لایک پست فیسبوک ( ضمانتـدار ♻️ ) توضیحات 57,300  تومان 100000/50 فعال
✅ - پیامرسان بـلـه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
654 👤 - ممبر اداجباری بله ( کیفیت خوب ) توضیحات 192,000  تومان 40000/1000 فعال
655 🔥 - ممبر پاپ آپ بله ( 1000 عدد تضمینی ) توضیحات 300,000  تومان 30000/3000 فعال
🌀 - پیام رسان سروش
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
656 🌎 - ممبر پاپ آپ سروش ( 3 ساعته ⏰ ) ( اختیاری ) توضیحات 420,000  تومان 2000/1000 فعال
657 🌎 - ممبر پاپ آپ سروش ( 6 ساعته ⏰ ) ( اختیاری ) توضیحات 708,000  تومان 2000/1000 فعال
658 🌎 - ممبر پاپ آپ سروش ( 24 ساعته ⏰ ) ( اختیاری ) توضیحات 1,380,000  تومان 2000/1000 فعال
🎞 - خدمات آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
756 👤 - فالوور آپارات اجباری ( ایرانی 🇮🇷 ) توضیحات 41,400  تومان 100000/25 فعال
757 ♥ - لایک آپارات اجباری ( ایرانی 🇮🇷 ) توضیحات 7,100  تومان 100000/25 27 روز 11 ساعت 54 دقیقه فعال
758 👁🗨 - بازدید آپارات اجباری ( ایرانی 🇮🇷 ) توضیحات 2,900  تومان 100000/25 فعال
🎨 - خدمات گرافیکی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
735 🌠 - طراحی پروفایل ( عـــادی 🩶 ) توضیحات 120,000  تومان 5000/1000 فعال
736 🌠 - طراحی لوگو پروفایل ( متوسط 💛 ) توضیحات 144,000  تومان 5000/1000 فعال
737 🌠 - طراحی لوگو پروفایل ( حـرفـه ای ❤ ) توضیحات 204,000  تومان 5000/1000 فعال
🔰 - ربات نمایندگی اختصاصی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
188 ⚡️- نمایندگی ربات الکتروپنل توضیحات 300,000  تومان 1000/1000 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد